02.05.2016
“HOPEN” BLIR NYE
REMØY” 
Remøy Havfiske AS har gjort avtale om kjøp av “Hopen” inkl. alle fiskerettigheter.
Overtakelse skal skje like over årsskiftet, og driften blir samtidig overført til oss.

 

 

10.02.2015
KJØP AV PELAGISK TRÅLER
Fosnavaag Holding m.fl. har i dag overtatt den pelagiske tråleren “K.M. Østervold” fra Austevoll.
Båten, som får navnet “Nordsjøbas” overtas inkl. alle fiskerettigheter og det er samtidig inngått avtale om kjøp av ytterligere kvoter fra et lokalt rederi. Der vil således bli et solid driftsgrunnlag for båten som har kvoter på sild, makrell, lodde, kolmule, øyepål, tobis og sei.

 02.01.2015
SALG AV BRØNNBÅTER
Vi har i dag solgt og overlevert brønnbåtene “FS Stormy” , “Viktoria Viking” og “Viktoria Lady”.
Det innebærer at all brønnbåtaktivitet i selskapet opphører fra d.d.