”NORDSJØBAS”
Båten fisker både med ringnot og trål og har fiskerettigheter innen pelagisk trål-gruppen for sild, makrell, lodde, kolmule, tobis, øyepål m.m. Lastekapasitet 1200 m3. Normal bemanning er 6-8 mann.