Vi eier og driver brønnbåtene “Viktoria Viking” (1000 m3), “Viktoria Lady” (1000 m3) og “FS Stormy” (3250 m3). Kontakt oss for tilbud på frakt av levende fisk, sortering, avlusingsarbeid med hydrogenperoxid og andre medisiner, smoltfrakt etc. ”Viktoria Lady” går i spotmarkedet og har tidvis ledig kapasitet.

We own and opearates three wellboats; “Viktoria Viking” (1000 m3), “Viktoria Lady” (1000 m3) and “FS Stormy” (3250 m3). Do not hasitate to contact us for priceoffers on live fish freight, grading, De-licing with H2O2 and other medisins, smoltfreight etc. ”Viktoria Lady” operates in the spotmarket. Contact us for availability.